Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Blog

Ικανοί και μη ικανοί υποψήφιοι για την Πυροσβεστική

Ικανοί και μη ικανοί υποψήφιοι για την Πυροσβεστική

Κοινοποιούνται οι κυρωμένοι πίανκες ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ιδιωτών
υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024.

Δείτε την Απόφαση Κύρωσης εδώ.

Ο πίνακας ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων εδώ.

Ο πίνακας ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων εδώ.

Ο πίνακας επιτυχόντα υποψηφίου, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης εδώ.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

📞
Καλέστε μας Επικοινωνία
Awards Elix