Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Blog

Πανελλήνιες 2023: Χωρίς «εκπλήξεις» το Άγνωστο & τα Λατινικά για τους μαθητές των έλιξ!

Πανελλήνιες 2023: Χωρίς «εκπλήξεις» το Άγνωστο & τα Λατινικά για τους μαθητές των έλιξ!

Στα Λατινικά οι μαθητές των φροντιστηρίων έλιξ ήταν απόλυτα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν όλα τα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων. Οι μαθητές μας ήρθαν αντιμέτωποι με τα ίδια ή παρόμοια θέματα τόσο κατά την εβδομαδιαία παράδοση και εξέτασή τους όσο και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης του φροντιστηρίου (Ιανουαρίου 2023, Μαρτίου 2023), στις επαναληπτικές παρουσιάσεις της εξεταστέας ύλης και στις μέρες μελέτης (study).

π.χ. Στην 2η επαναληπτική παρουσίαση (Απρίλιος 2023) της ύλης των Λατινικών υπήρχε (απαντημένο και με τη θεωρία του) το θέμα Δ2β των Πανελλαδικών εξετάσεων: «ego libenter tibi meā sede cedo»: Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από το «Caecilia dixit» .

Στα Αρχαία- Αδίδακτο οι μαθητές των φροντιστηρίων έλιξ διδάχτηκανκαι εξετάστηκαν όλατα θέματα Γραμματικής και Συντακτικού που έπεσαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ακόμη, ήταν άρτια προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του αδίδακτου κειμένου των Πανελλαδικών λόγω της συνεχούς εξάσκησής τους με κείμενα παρόμοιου ύφους και λόγου τα οποία βρίσκονται στα βιβλία έλιξ.

📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix