Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Blog

Σχόλιο 4ης ημέρας – ΑΟΘ

Σχόλιο 4ης ημέρας – ΑΟΘ

Εκτίμηση για τα θέματα Πανελληνίων 2022 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Τα φετινά θέματα στο μάθημα της Οικονομίας χαρακτηρίζονται από διαβαθμισμένη δυσκολία. Τα νέα κεφάλαια που προστέθηκαν στην ύλη εξετάστηκαν κυρίως στα θεωρητικά ζητήματα (ομάδες Α και Β). Η ομάδα Γ ήταν μία αναμενόμενη άσκηση 1ου κεφαλαίου που απαιτούσε τη χρήση βασικής μεθοδολογίας, με εξαίρεση το ερώτημα Γ5 που στηριζόταν σε συνδυαστική κρίση. Η ομάδα Δ χαρακτηρίζεται ως απαιτητική, αφού για την ολοκλήρωσή της χρειαζόταν καλή γνώση όλων των συναρτησιακών μορφών ζήτησης και προσφοράς. Τα επιμέρους ερωτήματα ωστόσο, στηρίζονται σε βασική μεθοδολογία της κρατικής παρέμβασης.

Η Ομάδα καθηγητών ΑΟΘ των Φροντιστηρίων έλιξ

📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix