Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Blog

Σχόλιο 4ης ημέρας – Ιστορία

Σχόλιο 4ης ημέρας – Ιστορία

Εκτίμηση για τα θέματα Πανελληνίων 2022 στο μάθημα της Ιστορίας 

Τα θέματα στην Ιστορία προσανατολισμού μπορούν να χαρακτηριστούν βατά για όλους τους μαθητές, που είχαν σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία. Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος ζητήθηκαν σημαντικές γνώσεις με ξεκάθαρες ερωτήσεις χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Στο δεύτερο μέρος (ομάδα πηγών) οι ερωτήσεις, όπως και οι πηγές, ήταν απολύτως κατανοητές,χωρίς κι εδώ να υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Το μόνο σημείο που ενδεχομένως μπορεί να δυσκόλεψε τους μαθητές είναι το κείμενο Γ στο θέμα Δ1, στο οποίο η γλώσσα είναι καθαρεύουσα. Το κείμενο αυτό, βέβαια, υπάρχει στο σχολικό βιβλίο και οι μαθητές το έχουν διδαχθεί.

Η Ομάδα Φιλολόγων των Φροντιστηρίων έλιξ

📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix