Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Blog

Το πρόγραμμα «Οργάνωση Χρόνου» και η συμμετοχή των Φροντιστηρίων έλιξ στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας

Το πρόγραμμα «Οργάνωση Χρόνου» και η συμμετοχή των Φροντιστηρίων έλιξ στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας

Στα Φροντιστήρια έλιξ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ένα έργο ζωής, που το οραματιστήκαμε πριν από 18 χρόνια, το πιστέψαμε, το χτίσαμε, το εφαρμόσαμε, επενδύσαμε σε αυτό με οικονομικούς πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και χρόνο και δεν παύουμε να το εξελίσσουμε, σήμερα αναγνωρίζεται από την επιστημονική κοινότητα και συμπεριλαμβάνεται σε διάλογο με σκοπό τη βελτίωση του σχολείου στην Ελλάδα. Ο λόγος γίνεται για το πρόγραμμα της Οργάνωσης Χρόνου, ένα πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας που υλοποιείται από ψυχολόγους και ενισχύει τους μαθητές στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αυτορρυθμιζόμενης μάθησης.

Το πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Μάλιστα, για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες προβλέπεται εξειδικευμένη προσέγγιση που αφορά στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών. Στα 18 χρόνια εφαρμογής του, ακόμα και σε περιόδους κρίσεων όπως η πανδημία, έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 7.000 μαθητές, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 500 σεμινάρια και έχουν γίνει περισσότερα από 28.100 ατομικά ραντεβού.

Αλλά ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή… Μια φορά κι έναν καιρό, πίσω στο μακρινό 2004 και όταν ακόμα οι μαθητές έδιναν πανελλαδικές εξετάσεις σε 9 μαθήματα, εμείς αφουγκραστήκαμε τις ανάγκες τους, σκύψαμε από πάνω τους και μέσα από παρατήρηση και αναλυτικές συζητήσεις με τους ίδιους τους μαθητές αλλά και με τους γονείς τους, διαπιστώσαμε ότι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι έφηβοί μας ήταν ποικίλες και δεν αρκούσε το «τέλειο» μάθημα, ο «τέλειος» καθηγητής ή η εξάσκηση σε μεγάλο πλήθος ασκήσεων, για να αντεπεξέλθουν οι μαθητές μας στις υποχρεώσεις τους. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένα ευνοϊκό, υποστηρικτικό πλαίσιο μάθησης που θα συνέβαλε στη δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων, αυτό-ρυθμιζόμενων και ψυχικά ανθεκτικών μαθητών. Ανθρώπους και πρακτικές με τις οποίες ο μαθητής θα μπορούσε να οργανώσει την καθημερινότητα και τις στρατηγικές μελέτης του, θα καταπολεμούσε την αναβλητικότητα, θα μεγιστοποιούσε τη συγκέντρωσή του και πολλά άλλα. Με αυτό κατά νου χτίσαμε αργά και σταθερά ένα πρόγραμμα στα έλιξ, το γνωστό πλέον σε όλους «Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου». Ένα πρόγραμμα υποστηριζόμενο επιστημονικά και πρακτικά από ομάδα ψυχολόγων˙ ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής με πρακτικές κατευθύνσεις αλλά και την απαραίτητη ευελιξία σε δομή και οργάνωση, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ΚΑΘΕ μαθητή.

Από το 2004, που ξεκίνησε σταδιακά να υλοποιείται το πρόγραμμα, έως σήμερα ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Χρειάστηκε να εργαστούν πολλοί άνθρωποι, να γίνουν πολλές έρευνες, πολλές συζητήσεις με ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους (εκπαίδευση, εργασία, επιστήμη), πολλές προσαρμογές και βελτιώσεις χρόνο με τον χρόνο, ώστε το Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου να φτάσει στο υψηλό επίπεδο που βρίσκεται σήμερα και να έχει την αποδοχή από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς απ’ όλη την Ελλάδα. Έτσι, το πρόγραμμα εξελίχθηκε με τον καιρό, περιλαμβάνοντας ατομικές συνεδρίες, ομαδικές παρουσιάσεις, συναντήσεις ανά τμήμα μαθητών, συνεργασίες με καθηγητές, στήριξη και συμβουλευτική γονέων. Εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, απογειώθηκε την περίοδο της πανδημίας, φανερώνοντας την αναγκαιότητα και τη δυναμικότητά του και συνεχίζει να εξελίσσεται συνεχώς, προσαρμοζόμενο στις ολοένα μεταβαλλόμενες ανάγκες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Έπειτα, λοιπόν, από όλη αυτή τη δημιουργική διαδρομή είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να συμμετέχουμε με τρεις ανακοινώσεις στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Στόχος μας με τη συμμετοχή μας είναι να μοιραστούμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας από την εφαρμογή του Προγράμματος «Οργάνωσης Χρόνου» με άλλα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του τομέα της σχολικής ψυχολογίας, να εμπνευστούμε από άλλες συμμετοχές του χώρου της μάθησης και της εκπαίδευσης και να συμβάλουμε ενεργά και ουσιαστικά στο να γίνει το σχολείο στην Ελλάδα καλύτερο!

📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix