Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Blog

Υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί για την Αστυνομία

Υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί για την Αστυνομία

Πίνακες υποψηφίων που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στα πλαίσια του διαγωνισμού
προκήρυξης για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών
και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα Πανελλαδικών
Εξετάσεων του έτους 2022.

Ο Πίνακας


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix