Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

H διοίκηση | Ποιοι είμαστε

Οι άνθρωποι της διοίκησης φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία των φροντιστηρίων και την εφαρμογή όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων μας.

Είναι κοντά στους μαθητές, στους γονείς, στους καθηγητές.

Οργανώνουν, μεριμνούν, νοιάζονται.

  • στελέχη διοίκησης
  • υπεύθυνοι φροντιστηρίων
  • υπεύθυνοι μαθημάτων
  • υπεύθυνος ηλεκτρονικών συστημάτων (IT manager)
  • οικονομικό τμήμα
  • νομικό τμήμα
  • γραμματεία
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης φροντιστήρια έλιξ θεσσαλονίκη έλιξ εύοσμος έλιξ καλαμαριά σεμινάρια φροντιστήρια λύκειο γυμνάσιο επαλ απόφοιτοι αριστούχος έλιξ τα έχει όλα netwise netwisers
📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix