Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

H διοίκηση | Ποιοι είμαστε

Οι άνθρωποι της διοίκησης φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία των φροντιστηρίων και την εφαρμογή όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων μας.

Είναι κοντά στους μαθητές, στους γονείς, στους καθηγητές.

Οργανώνουν, μεριμνούν, νοιάζονται.

  • στελέχη διοίκησης
  • υπεύθυνοι φροντιστηρίων
  • υπεύθυνοι μαθημάτων
  • υπεύθυνος ηλεκτρονικών συστημάτων (IT manager)
  • οικονομικό τμήμα
  • νομικό τμήμα
  • γραμματεία
elix έλιξ φροντιστήρια Θεσσαλονίκη φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη φροντιστήριο Θεσσαλονίκη πανελλήνιες εξετάσεις Θεσσαλονίκη φροντιστήρια έλιξ διδασκαλία Θεσσαλονίκη μαθήματα Θεσσαλονίκη υποστήριξη μαθητών Θεσσαλονίκη
📞
Καλέστε μας Επικοινωνία
Awards Elix