Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Β΄ Λυκείου ΕΠΑΛ | Πρόγραμμα Σπουδών

Επιλέγω ΕΠΑΛ; Επιλέγω επάγγελμα!

 

Το πρόγραμμα της Β΄ Λυκείου αποσκοπεί

 • στην εμπέδωση της ύλης, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για τη Γ΄ Λυκείου
 • τη σύνδεσή της με απαραίτητες γνώσεις της Α΄ Λυκείου, για να καλυφθούν κενά και απορίες,
 • την προετοιμασία του μαθητή για το σχολείο,
 • την εξοικείωσή του με διαδικασίες προσομοίωσης εξετάσεων
 • τη διερεύνηση των κλίσεων του κάθε μαθητή για να είναι ορθότερη η επιλογή πεδίου,
 • τη διαχείριση του χρόνου και του άγχους του
 • και την καλλιέργεια σωστών τεχνικών μελέτης

 

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου στα έλιξ:

 • καλύπτονται πλήρως σε κάθε ειδικότητα
 • γράφουν διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων
 • λαμβάνουν Βιβλία έλιξ & υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
 • παρακολουθούν το πρόγραμμα της Οργάνωσης Χρόνου
 • λαμβάνουν Οδηγούς Επανάληψης & Πρόγραμμα μελέτης Χριστουγέννων – Πάσχα
 • ξεκινούν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό με το πρόγραμμα Ενημερώνομαι – Αποφασίζω – Σπουδάζω
 • συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Κινήτρων και Εργαλεία Μάθησης»
 • έχουν τον προσωπικό τους Σύμβουλο Εκπαίδευσης
 • εξασκούνται εβδομαδιαία με το πρόγραμμα Study b4 Exams
 • έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα My Elix (4schools)
 • έχουν δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος & διεξαγωγής διαγωνίσματος εξ αποστάσεως
Μαθήματα
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 9 ώρες / εβδομάδα
📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix