Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Οι σύμβουλοι των έλιξ

#elixPower

Οι μαθητές των έλιξ έχουν την κατάλληλη υποστήριξη σε κάθε φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έμπειροι, ικανοί και αναγνωρισμένοι επαγγελματίες βρίσκονται δίπλα στον κάθε μαθητή ξεχωριστά, παρέχοντάς του συνολική αλλά και εξειδικευμένη ενίσχυση.

• Σύμβουλοι Οργάνωσης Χρόνου
• Σύμβουλοι Εκπαίδευσης
• Ψυχολόγοι
• Σύμβουλοι σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών
• Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού *με την εκπαίδευση και καθοδήγηση του Στράτου Στρατηγάκη
• Σύμβουλοι προσωπικής ανάπτυξης *υπό την καθοδήγηση της ομάδας Brain up και του Μανούσου Μαροπάκη

📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix