Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Βραβεία

Πανελλαδικός Διαγωνισμός για την Εκπαίδευση: Education Awards

Τα έλιξ βραβεύτηκαν στις παρακάτω κατηγορίες:

φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης φροντιστήρια έλιξ θεσσαλονίκη έλιξ εύοσμος έλιξ καλαμαριά σεμινάρια φροντιστήρια λύκειο γυμνάσιο επαλ απόφοιτοι αριστούχος έλιξ τα έχει όλα netwise netwisers

Βραβείο: Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία
Τα φροντιστήρια έλιξ αναπτύσσοντας τα εκπαιδευτικά τους συστήματα κατοχυρώνονται σε πανελλαδικό επίπεδο ως φορέας εκπαίδευσης που απαντάει στις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων.

Σχεδιάζουμε, εφαρμόζουμε, προβλέπουμε και εξελίσσουμε εκπαιδευτικά συστήματα για το σύνολο των μαθητών.

Απαντάμε στις ανάγκες των πολλών και του καθενός ξεχωριστά. Οι μαθητές μας εντάσσονται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλού επιπέδου, που τους βοηθά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

Γι’ αυτό βραβευτήκαμε για τη «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία».

Βραβείο: Αμβλύνοντας τις ανισότητες
Στη μεγάλη ομάδα των μαθητών μας θέλουμε να συμμετέχουν και να εντάσσονται άξιοι νέοι που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά και που ενδεχομένως θέματα κοινωνικής / οικονομικής κατάστασης τους εμποδίζουν.
Είμαστε εδώ γι’ αυτούς και είμαστε εδώ με πράξεις!
Τα έλιξ κάθε χρόνο παρέχουν υποτροφίες οικονομικής στήριξης με κριτήρια οικονομικά και εκπαιδευτικά.

Γι’ αυτό βραβευτήκαμε στην κατηγορία «Αμβλύνοντας τις ανισότητες».

Βραβείο: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Μέσα σε ένα σύνολο μαθητών, υπάρχουν και αυτοί που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες.

Εφόσον το βραβείο για τη «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία» είναι δυνατό και έχει ουσία, τότε μπορείς να παρέχεις βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία και σε μαθητές με «ειδικές» εκπαιδευτικές ανάγκες.
Μέσα από μία σειρά προγραμμάτων, δράσεων και συστημάτων όλοι οι μαθητές μας διεκδικούν και κατακτούν τους στόχους τους!

Γι’ αυτό βραβευτήκαμε στην κατηγορία «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» εφαρμόζοντας το πρόγραμμά μας «Διαχείριση μαθητών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες στον δρόμο προς τις Πανελλαδικές Εξετάσεις».

Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση και δημιουργικότητα!

📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix