Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Οι καθηγητές των έλιξ

Οι καθηγητές των έλιξ διακρίνονται, εκτός από την επιστημονική τους κατάρτιση, για την προσαρμοστικότητά τους στις συνεχείς αλλαγές, την ικανότητά τους να εξελίσσονται διαρκώς, την αγάπη για τη δουλειά τους και την αφοσίωσή τους στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Όλοι οι καθηγητές των έλιξ ανήκουν σε ομάδες ανά αντικείμενο διδασκαλίας κι έτσι, μέσω της αδιάλειπτης συνεργασίας τόσο μεταξύ τους όσο και με όλους τους ανθρώπους της διοίκησης, επαληθεύουν τη ρήση «ἰσχύς ἐν τῇ ἐνώσει»!

φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης φροντιστήρια έλιξ θεσσαλονίκη έλιξ εύοσμος έλιξ καλαμαριά σεμινάρια φροντιστήρια λύκειο γυμνάσιο επαλ απόφοιτοι αριστούχος έλιξ τα έχει όλα netwise netwisers
📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix