Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Α΄ Λυκείου ΕΠΑΛ | Πρόγραμμα Σπουδών

Ξεκινάω με προβάδισμα!

 

Το πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου αποσκοπεί

 • στην εμπέδωση της ύλης, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για τη Β΄ Λυκείου
 • τη σύνδεσή της με γνώσεις του Γυμνασίου όπου χρειάζεται,
 • την προετοιμασία του μαθητή για το σχολείο,
 • την εξοικείωσή του με διαδικασίες εξέτασης
 • την εξάσκησή του στην Τράπεζα Θεμάτων
 • τη διερεύνηση των κλίσεων του κάθε μαθητή
 • και την καλλιέργεια σωστών τεχνικών μελέτης

 

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου στα έλιξ:

 • γράφουν διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων
 • λαμβάνουν Βιβλία έλιξ & υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
 • παρακολουθούν το πρόγραμμα της Οργάνωσης Χρόνου
 • λαμβάνουν Οδηγούς Επανάληψης & Πρόγραμμα μελέτης Χριστουγέννων – Πάσχα
 • έχουν πρόσβαση στον Οδηγό Σταδιοδρομίας
 • ξεκινούν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό με το πρόγραμμα Ενημερώνομαι – Αποφασίζω – Σπουδάζω
 • συμμετέχουν στο σεμινάριο Μαθαίνω πώς να Διαβάζω & Study Tips
 • έχουν τον προσωπικό τους Σύμβουλο Εκπαίδευσης
 • έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα My Elix (4schools)
 • έχουν δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος & διεξαγωγής διαγωνίσματος εξ αποστάσεως
Μαθήματα
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
7 ώρες / εβδομάδα
📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix