Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Πρόγραμμα Σπουδών Ομογενών

1ο Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορίες Ομογενών 1 και 2- Τμήματα για τη διδασκαλία όλων των πανελλαδικών μαθημάτων

Τα τελευταία χρόνια το επίπεδο των πανελληνίων εξετάσεων των ομογενών που ανήκουν στις κατηγορίες 1 και 2 είναι παρόμοιο με το επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων των γηγενών μαθητών.

Το παραπάνω σε συνδυασμό με την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής καθιστούν απαραίτητη τη σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία των ομογενών μαθητών σε όλα τα μαθήματα.

Στα φροντιστήρια έλιξ παρέχονται όλα τα απαραίτητα εφόδια για την είσοδο του μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με την εμπειρία των καθηγητών, τα ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, τα άρτια βιβλία έλιξ, τα εβδομαδιαία τρίωρα διαγωνίσματα και τα συστήματα έλιξ ο ομογενής μαθητής απολαμβάνει την ίδια ποιότητα σπουδών με την οποία εδώ και χρόνια προετοιμάζονται με απόλυτη επιτυχία οι γηγενείς μαθητές του φροντιστηρίου.

Βασικό πρόγραμμα

για μαθητές που τελείωσαν τη Γ΄ Λυκείου ή αποφοίτησαν τα προηγούμενα χρόνια

 • Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
 • Λήξη προγράμματος: Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων
 • 12 τρίωρα διαγωνίσματα ανά κατεύθυνση
 • Μελέτες εμπέδωσης της ύλης για κάθε μάθημα

2ο Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορίες 3, 4, 5- Ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Η εξέταση των ομογενών μαθητών που ανήκουν στις κατηγορίες 3, 4 και 5 αποκλειστικά σε ένα μάθημα, και συγκεκριμένα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, καθιστά απαραίτητη τη σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία τους.

Ο μαθητής πρέπει να αποκτήσει ουσιαστική γνώση της νεοελληνικής γλώσσας και τις τεχνικές διαχείρισης κάθε πιθανού θέματος.

Για τους παραπάνω λόγους τα Φροντιστήρια έλιξ έχουν οργανώσει μεθοδικά ένα πρόγραμμα σπουδών αποκλειστικά για τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας που περιλαμβάνει:

 • Διδασκαλία από έμπειρους καθηγητές αποκλειστικά στο μάθημα της Έκθεσης και της Λογοτεχνίας.
 • Παροχή βιβλίων έλιξ που καλύπτουν τη θεωρία και τη θεματολογία του μαθήματος και περιλαμβάνουν ασκήσεις όλων των τύπων και κριτήρια αξιολόγησης.
 • Εβδομαδιαία τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης των πανελληνίων.
 • Εβδομαδιαία εξάσκηση των μαθητών σε ασκήσεις περίληψης, θεωρίας, ερμηνευτικών ερωτήσεων στη λογοτεχνία και συγγραφής εκθέσεων.
 • Μέριμνα του φροντιστηρίου για τους μαθητές με αδυναμίες στο λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό.
 • Δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης από εξειδικευμένους καθηγητές.
 • Ειδικό πρόγραμμα Γραμματικής και Συντακτικού.
 • Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024
 • Λήξη προγράμματος: Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων
 • 7 προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων
 • Εβδομαδιαία εξάσκηση σε περίληψη, ασκήσεις θεωρίας, συγγραφή έκθεσης και ερμηνευτικών ερωτήσεων στη λογοτεχνία

 

 • Ταχύρρυθμα τμήματα:
  • Έναρξη: Πέμπτη 19 Αυγούστου 2024
  • Λήξη: Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων
  • Εβδομαδιαία εξάσκηση σε περίληψη, ασκήσεις θεωρίας, ερμηνευτικών ερωτήσεων λογοτεχνίας και έκθεσης

3ο Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα για μαθητές που τελείωσαν την Α΄ ή τη Β΄ Λυκείου

📞
Καλέστε μας Επικοινωνία
Awards Elix