Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Γνώσεις | Σύστημα έλιξ

Διάγνωση

Διαγνωστικό Test & Ερωτηματολόγιο Μαθησιακού Τύπου

 • Διερευνούμε το επίπεδο γνώσεων από προηγούμενες τάξεις
 • Εντοπίζουμε τον βέλτιστο τρόπο μάθησης για τον συγκεκριμένο μαθητή
 • Δίνουμε πρακτικές οδηγίες και συμβουλές
 • Ενημερώνουμε τον μαθητή, τον γονέα, τον καθηγητή
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης φροντιστήρια έλιξ θεσσαλονίκη έλιξ εύοσμος έλιξ καλαμαριά σεμινάρια φροντιστήρια λύκειο γυμνάσιο επαλ απόφοιτοι αριστούχος έλιξ τα έχει όλα netwise netwisers

Μάθημα

 • Παράδοση (Θεωρία – Εφαρμογές – Παραδείγματα)
 • Επίλυση αποριών | Ανάθεση εργασιών |  Εξέταση

Μικρή ομάδα εργασίας με κάθε μαθητή στο πρώτο θρανίο!

Εκπαιδευτικό Υλικό

 • Βιβλία έλιξ
 • Ηλεκτρονικά quiz
 • Υλικό ανάπτυξης
 • Οδηγοί επανάληψης
 • Επαναληπτικό υλικό εμβάθυνσης
 • Ειδικές Εκδόσεις έλιξ
  • Μαθηματική Λογική
  • Άγνωστο Κείμενο Α’ Λυκείου
  • Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής
  • Η Χημεία της Βιολογίας
  • Λεξικό Ρημάτων από Αρχαία στα Νέα Ελληνικά

Εκπαιδευτικό υλικό έλιξ + σχολικά βιβλία + σημειώσεις από το μάθημα =
100% κάλυψη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

 

και επιπλέον ο μαθητής

 • Εξασκεί και αναπτύσσει τη συνδυαστική σκέψη και την κριτική ικανότητα μαθαίνοντας να συνδυάζει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και να συνθέτει απάντηση
 • Εξελίσσει την αφαιρετική ικανότητα μαθαίνοντας να κρατά δικές του σημειώσεις

Διαγωνίσματα

 • 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων
 • Με καθορισμένο ετήσιο προγραμματισμό
 • Κάθε φορά καινούρια
 • Περιέχουν θέματα ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ!
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
20 διαγωνίσματα προσομοίωσης με επιτήρηση στο φροντιστήριο
2 διαγωνίσματα Study b4 Exams
Τράπεζα Διαγωνισμάτων από τους καθηγητές του έλιξ για εξάσκηση στο σπίτι
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
16 διαγωνίσματα προσομοίωσης με επιτήρηση στο φροντιστήριο
1 διαγώνισμα Study b4 Exams σε συγκεκριμένα μαθήματα
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
3 διαγωνίσματα προσομοίωσης ανά μάθημα
Study b4 exams για την Τράπεζα θεμάτων
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
8 διαγωνίσματα προσομοίωσης ενδοσχολικών εξετάσεων με επιτήρηση στο φροντιστήριο

Επανάληψη

 • Επαναληπτικά διαγωνίσματα – επανάληψη με αφορμή το διαγώνισμα
 • Οδηγοί επανάληψης – προτεινόμενο πρόγραμμα επανάληψης και οδηγίες ανά μάθημα για περιόδους διακοπών
 • Επαναληπτικό υλικό εμβάθυνσης – εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επανάληψης
 • Επαναληπτικές παρουσιάσεις – συνοπτική παρουσίαση της διδαγμένης ύλης
 • Εξατομικευμένη επανάληψη – ειδικές οδηγίες επανάληψης για κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες τους
📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix