Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Γνώσεις | Σύστημα έλιξ

Διάγνωση

Διαγνωστικό Test & Ερωτηματολόγιο Μαθησιακού Τύπου

 • Διερευνούμε το επίπεδο γνώσεων από προηγούμενες τάξεις
 • Εντοπίζουμε τον βέλτιστο τρόπο μάθησης για τον συγκεκριμένο μαθητή
 • Δίνουμε πρακτικές οδηγίες και συμβουλές
 • Ενημερώνουμε τον μαθητή, τον γονέα, τον καθηγητή
gnoseis-sistima Elix

Μάθημα

 • Παράδοση (Θεωρία – Εφαρμογές – Παραδείγματα)
 • Επίλυση αποριών | Ανάθεση εργασιών |  Εξέταση

Μικρή ομάδα εργασίας με κάθε μαθητή στο πρώτο θρανίο!

Εκπαιδευτικό Υλικό

 • Βιβλία έλιξ
 • Ηλεκτρονικά quiz
 • Υλικό ανάπτυξης
 • Οδηγοί επανάληψης
 • Επαναληπτικό υλικό εμβάθυνσης
 • Ειδικές Εκδόσεις έλιξ
  • Μαθηματική Λογική
  • Άγνωστο Κείμενο Α’ Λυκείου
  • Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής
  • Η Χημεία της Βιολογίας
  • Λεξικό Ρημάτων από Αρχαία στα Νέα Ελληνικά

Εκπαιδευτικό υλικό έλιξ + σχολικά βιβλία + σημειώσεις από το μάθημα =
100% κάλυψη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

 

και επιπλέον ο μαθητής

 • Εξασκεί και αναπτύσσει τη συνδυαστική σκέψη και την κριτική ικανότητα μαθαίνοντας να συνδυάζει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και να συνθέτει απάντηση
 • Εξελίσσει την αφαιρετική ικανότητα μαθαίνοντας να κρατά δικές του σημειώσεις

Διαγωνίσματα

 • 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων
 • Με καθορισμένο ετήσιο προγραμματισμό
 • Κάθε φορά καινούρια
 • Περιέχουν θέματα ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ!
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
20 διαγωνίσματα προσομοίωσης με επιτήρηση στο φροντιστήριο
2 διαγωνίσματα Study b4 Exams
Τράπεζα Διαγωνισμάτων από τους καθηγητές του έλιξ για εξάσκηση στο σπίτι
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
16 διαγωνίσματα προσομοίωσης με επιτήρηση στο φροντιστήριο
1 διαγώνισμα Study b4 Exams σε συγκεκριμένα μαθήματα
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
3 διαγωνίσματα προσομοίωσης ανά μάθημα
Study b4 exams για την Τράπεζα θεμάτων
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
8 διαγωνίσματα προσομοίωσης ενδοσχολικών εξετάσεων με επιτήρηση στο φροντιστήριο

Επανάληψη

 • Επαναληπτικά διαγωνίσματα – επανάληψη με αφορμή το διαγώνισμα
 • Οδηγοί επανάληψης – προτεινόμενο πρόγραμμα επανάληψης και οδηγίες ανά μάθημα για περιόδους διακοπών
 • Επαναληπτικό υλικό εμβάθυνσης – εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επανάληψης
 • Επαναληπτικές παρουσιάσεις – συνοπτική παρουσίαση της διδαγμένης ύλης
 • Εξατομικευμένη επανάληψη – ειδικές οδηγίες επανάληψης για κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες τους
📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix