Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων
Τα φροντιστήρια με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΞ» θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επιθυμούν να σας ενημερώσουν σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν, τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο το πράττουν, όταν χρησιμοποιείτε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες, αναζητάτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας ή με μηνύματα,  χρησιμοποιείτε πλατφόρμες μάθησης, υποβάλλετε ψηφιακά αίτηση συμμετοχής σας σε εκδηλώσεις μας ή/και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών μας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων και το νόμο. Ισχύει επίσης και για όσους υποβάλλουν αίτηση απασχόλησης στα φροντιστήρια «ΕΛΙΞ».

Τα φροντιστήρια με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΞ» λειτουργούν: α) με την επωνυμία «Δ.ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αριστοτέλους 8 και εκπροσωπείται νόμιμα (τηλ. επικοινωνίας 2310269849) και β) με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι.Κ.Ε.», με έδρα την Καλαμαριά, επί της οδού Ι. Πασσαλίδη 34 και εκπροσωπείται νόμιμα (τηλ. επικοινωνίας 2310488499).

Τα φροντιστήρια «ΕΛΙΞ» έχουν μακρά παράδοση και προσφορά στο χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την ολοκληρωμένη προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με βασικές αρχές λειτουργίας την αριστεία, τα πρωτοποριακά συστήματα εκπαίδευσης «ΕΛΙΞ» και το υψηλό διδακτικό επίπεδο.

Αντικείμενο της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων («Δεδομένα»), τα οποία κοινοποιείτε σε εμάς, είτε με τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε ως γονείς και μαθητές μας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προκειμένου να προσφέρουμε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες.

Επίσης, συλλέγουμε στοιχεία για τους προμηθευτές μας, όσους εργάζονται σε εμάς και  αυτούς που αναζητούν εργασία υποβάλλοντας βιογραφικό.

Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρά μόνο στις περιπτώσεις που το απαιτεί ρητή διάταξη νόμου και με βάση και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλέγουμε απλά προσωπικά δεδομένα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
* Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα, όπως  ονοματεπώνυμό, διεύθυνση και γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου), επαγγελματική ιδιότητα, αριθμός τέκνων, προφίλ σπουδών/φοίτησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας, την επικοινωνία μας μαζί σας, την ικανοποίηση τυχόν αιτημάτων σας, και κυρίως για να προσφέρουμε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες.

* Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δύναται να χρησιμοποιηθεί επίσης για την αποστολή σε σας ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και των δράσεών μας.

* Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία σας, όπως για παράδειγμα, ονοματεπώνυμο,  ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας  κ.λπ.,  που είναι απαραίτητα για την έκδοση και πληρωμή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων – παραστατικών,

* Δεδομένα διενέργειας πράξεων πληρωμών και παροχής υπηρεσιών πληρωμών:Τα δεδομένα αυτά,  όπως πληροφορίες τραπεζικών καρτών, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών για μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking κλπ  συλλέγονται είτε από εσάς, είτε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχετε επιλέξει, με σκοπό την πληρωμή των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές η διαβίβαση των δεδομένων σας από εμάς θεωρείται ότι γίνεται κατ’ εντολή σας προς τον διαβιβάζοντα πάροχο, ο οποίος ευθύνεται για την πληρότητα και ακρίβεια αυτών. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό πέραν του παραπάνω αναφερομένου.

* Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης περιορισμένων κοινόχρηστων χώρων του φροντιστηρίου μας, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά τον νόμο σημάνσεις, με σκοπό την προστασία προσώπων και υλικών αγαθών.

Η χρήση των δεδομένων σας
(Α) Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και να  χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε διαδικτυακά και χωρίς εγγραφή, όπου δεν απαιτείται ατομικός κωδικός πρόσβασης, καθαρά για ενημέρωσή σας, χωρίς να χρειαστεί να δώσετε προσωπικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς, αλλά απλώς αποθηκεύουμε δεδομένα πρόσβασης στα αποκαλούμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών τα οποία μας κοινοποιούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης (όπως η διεύθυνση ΙΡ, ο αναφορέας (refferer) κ.λ.π).. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξασφάλιση λειτουργιών χωρίς αποκλεισμούς του ιστοτόπου μας, ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε ανάλυση σφαλμάτων και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και δεν μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε προσωπικά εσάς, ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία.

(Β) Ενδέχεται επίσης να δηλώσετε συμμετοχή (εγγράφως, ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας) σε δράσεις μας – με αφορμή ανακοινώσεις μας και δραστηριότητες που αφορούν υπηρεσίες μας. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, μας δηλώνετε προσωπικά στοιχεία σας.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων  είναι απαραίτητη και γίνεται για να εκτελέσουμε τη συγκεκριμένη αίτησή σας, να εξετάσουμε τα ερωτήματά σας, να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον χώρο διεξαγωγής σεμιναρίων ή εκδηλώσεων στις οποίες έχετε δηλώσει συμμετοχή, να επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας και την επικοινωνία μας.

Η κοινοποίηση επιπλέον στοιχείων εναπόκειται στη δική σας διακριτική ευχέρεια.

Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, κατά τρόπο ασύμβατο προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

(Γ) Στην περίπτωση που  έχετε εγγραφεί σε κάποιο τμήμα του φροντιστηρίου μας, πρέπει κατά την εγγραφή σας στο φροντιστήριό μας να δηλώσετε διάφορα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την φοίτησή σας στο φροντιστήριο και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς που απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων.

Η κοινοποίηση επιπλέον στοιχείων εναπόκειται στη δική σας διακριτική ευχέρεια.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να προσφέρουμε στους γονείς και μαθητές μας τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας.

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για τους ακόλουθους σκοπούς: την εγγραφή και ένταξη των μαθητών μας σε τμήμα διδασκαλίας, για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών και την συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα (διαγωνίσματα, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.), την ενημέρωσή σας για αυτά, τη δημιουργία και τήρηση καρτέλας μαθητή/μαθήτριας, τη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία βράβευσης βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών και την ανάδειξη των βραβευμένων μαθητών μας (Πρόγραμμα «The Best»), έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας, την πρόσβασή σας μέσω email και με ατομικό κωδικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΛΙΞ (από την οποία έχετε συνεχή ενημέρωση για τους βαθμούς διαγωνισμάτων – απουσίες – εργασίες – αξιολογήσεις εργασιών από καθηγητές, διδακτέα ύλη για το κάθε τρέχον μάθημα), τη συμμετοχή των μαθητών  στο πρόγραμμα Οργάνωσης  Χρόνου, την παρακολούθηση και την υποβολή αναφορών σχετικά με την πρόοδο των μαθητών, για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για επιλογή σπουδών  μετά την αποφοίτησή τους, για την αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας, την παροχή υποτροφιών και προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και γενικά την ενημέρωση και συμμετοχή σας σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις μας, ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν και εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτούς. Επίσης, να παρακολουθούμε και να ανταποκρινόμαστε στα εισερχόμενα αιτήματά σας (υποστήριξη, email, συνομιλίες ή τηλεφωνικές κλήσεις), να ενημερώνουμε σχετικά με ενδεχόμενα προβλήματα στην παροχή των υπηρεσιών μας, να απαντάμε σε φόρμες «Επικοινωνίας» ή άλλο ηλεκτρονικό έντυπο που συμπληρώσατε στον διαδικτυακό μας τόπο.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να σας αποστέλλουμε ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές ή/και άλλες συναφείς υπηρεσίες μας και τις εκδηλώσεις μας, να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον χώρο διεξαγωγής σεμιναρίων ή εκδηλώσεων.

Χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με συμβάσεις και συμφωνίες με πελάτες, εταίρους και προμηθευτές.

Σε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την οποία απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου, αυτό θα γίνεται μέσω ειδικού Εντύπου Συγκατάθεσης, στο οποίο θα καταγράφεται και θα αποδεικνύεται η συγκατάθεση .

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και καταχωρούνται στο εταιρικό σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, κατά τρόπο ασύμβατο προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ενδέχεται να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας ακόμη και μετά το τέλος των δραστηριοτήτων μας προς εσάς, αλλά μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων, αλλά και την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω.

Οι κατηγορίες των δεδομένων σχετικά με τους μαθητές μας που συλλέγουμε, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν:

* Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία φοίτησης)
* Χαρακτηριστικά (π.χ. εθνικότητα, γλώσσα)
* Πληροφορίες σχετικές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες)
* Πληροφορίες σχετικά με τις παρουσίες (π.χ. παρουσίες σε μαθήματα/διαγωνίσματα, ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας, αριθμός απουσιών)
* Αποτελέσματα αξιολόγησης (π.χ. βαθμολογία διαγωνισμάτων, αξιολόγηση συμμετοχής στο μάθημα/εργασίες)
* Πληροφορίες που δίνονται από το μαθητή στη σύμβουλο της Οργάνωσης Χρόνου για την εξατομικευμένη οργάνωση χρόνου και διαδικασίας μελέτης.

Φωτογραφίες/βίντεο
Τα φροντιστήρια μας δύναται να λαμβάνουν και να διατηρούν αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο μαθητών/εργαζομένων/τρίτων συνεργατών στις εν γένει δράσεις και στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατόν να αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα μας. Επίσης, οι φωτογραφίες από τις ανωτέρω δράσεις μας περιλαμβάνονται σε ενημερωτικά/έντυπα που το φροντιστήριο εκδίδει και διανέμει στους γονείς, στους μαθητές καθώς και σε τρίτους. Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη χρήση αυτών, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες/βίντεο θα διαγράφονται. Εξαιρούνται οι φωτογραφίες/βίντεο που έχουν ήδη  συμπεριληφθεί σε ενημερωτικά έντυπα, web site κ.λ.π. του φροντιστηρίου, των οποίων δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Τυχόν άρνηση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας εκ των υστέρων στην εμφάνισή σας σε μαζική φωτογραφία/βίντεο συνεπάγεται τη θάμπωση της φωτογραφίας/βίντεο και όχι την καταστροφή/μη λήψη τους.

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που εργάζονται για λογαριασμό μας /Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων
Διαβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους/συνεργάτες μας, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Ενδεικτικά αναφέρονται: παρόχοι υπηρεσιών πληροφορικής, εταιρίες που εκτελούν φορολογικές/διαχειριστικές εργασίες για λογαριασμό μας, τυπογράφος/εκδοτική εταιρία, εταιρίες ταχυμεταφοράς, εταιρίες συστημάτων ασφαλείας, δημόσιες φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές, σύμβουλος οργάνωσης χρόνου και επαγγελματικού προσανατολισμού, τεχνικός σύμβουλος, και σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για φορολογικούς λόγους που αφορούν την πληρωμή της παρεχόμενης από εμάς υπηρεσίας και έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού στοιχείου/παραστατικού, διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε συναλλαγή και πράξη προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενους λογιστές/λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία, καθώς και παρόχους πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για την επεξεργασία  πληρωμής εκ μέρους σας, με χρήση καρτών.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδέχεται να έχουμε έννομη υποχρέωση να διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές και λοιπές δημόσιες Αρχές και φορείς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.
Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, δύναται κατά περίπτωση να διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα,  για την εκτέλεση και ορθή λειτουργία  των μεταξύ μας συμβάσεων, για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας ως προς την είσπραξη και εξόφληση των οφειλών που έχουν προκύψει, καθώς και κάθε άλλου εννόμου δικαιώματός μας και νομικής αξίωσης σε δικηγορικά γραφεία, λογιστικά/φοροτεχνικά γραφεία και λογιστές/ φοροτεχνικούς, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

Συλλογή δεδομένων και χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς
Διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε το επώνυμό σας και το όνομα, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και λοιπά πρόσθετα στοιχεία που τυχόν κοινοποιήσατε σε εμάς και να τα χρησιμοποιήσουμε για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς, όπως να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες μας ή να σας αποστείλουμε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό μέσω ταχυδρομείου. Μπορείτε να αντικρούσετε/ανακαλέσετε οποτεδήποτε την αποθήκευση και χρήση των δεδομένων σας για τέτοιους σκοπούς στέλνοντας ένα μήνυμα στο info@elix.edu.gr.

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση:
* Τις συμβάσεις και συμφωνίες που έχουμε συνάψει με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές, για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με αυτές.
* Τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν και όπου αυτή απαιτείται.
* Το έννομο συμφέρον : Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον κριθεί ότι η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη  δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, ιδίως εάν υποκείμενο των δεδομένων είναι ανήλικος.
* Για τη συμμόρφωση και εκπλήρωση έννομης υποχρέωσής μας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μας και τη νομοθεσία της Ε.Ε.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Διασφαλίζουμε την ιστοσελίδα μας με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί HTTPS (ασφάλεια σύνδεσης).
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Ελιξ έχει περιορισμένη προσβασιμότητα (μέσω ατομικού κωδικού χρήστη), δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Ιnedu και στηρίζεται στην ασφάλεια και δυναμική που παρέχει η Microsoft, μέσω της πλατφόρμας Dynamics 365 και το Microsoft Azure, που διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφαλείας για τη συμμόρφωσή της με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Η επεξεργασία και η διαχείριση των Δεδομένων γίνεται από καταρτισμένο προσωπικό και φυλάσσονται σε ασφαλές Data Center της Microsoft.
Όλοι οι συνεργάτες μας/αποδέκτες παρέχουν εγγυήσεις συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας
Έχετε τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας:
* Το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διατηρεί το φροντιστήριό μας (δικαίωμα πρόσβασης).
* Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διορθώσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν είναι ανακριβή ή μη επικαιροποιημένα (δικαίωμα διόρθωσης).
* Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν η τήρησή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για εμάς (δικαίωμα διαγραφής).
* Το δικαίωμα να ανακαλέσετε (χωρίς αναδρομική ισχύ) τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, στέλνοντας ένα μήνυμα στο info@elix.edu.gr. Όπως π.χ., τη συγκατάθεση να λαμβάνετε ενημερωτικές ανακοινώσεις.
* Το δικαίωμά σας να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, σε κατάλληλο μορφότυπο, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει λάβει χώρα κατόπιν συγκατάθεσής σας ή υπήρξε απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης (δικαίωμα φορητότητας).
* Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ακρίβεια ή την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
* Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας .
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω έννομης υποχρέωσης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νομοθεσίας, π.χ. φορολογικής, κλπ. ή για την άσκηση νομικών αξιώσεων. Επίσης τα δικαιώματά σας περί διαγραφής προσωπικών δεδομένων, εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας αυτών, ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της μεταξύ μας σύμβασης/εντολής, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση  info@elix.edu.gr.

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα μας να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα έκδοση θα είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση  info@elix.edu.gr.
Για περαιτέρω αιτήματα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

📞
Καλέστε μας Επικοινωνία
Awards Elix