Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

ΝΕΑ Προγράμματα Σπουδών

Τα νέα μας προγράμματα σπουδών ενώνουν, συνδυάζουν και συνδέουν γνώσεις απ’ όλο το Λύκειο και από το Γυμνάσιο (ανάλογα με το μάθημα).

 

Εφαρμόζονται με Αναλυτικά Προγράμματα Ύλης προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ομάδας μαθητών.

 

Εφαρμόζονται με νέες μεθόδους διδασκαλίας και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά θέματα που απαιτούν συνδυαστική σκέψη και κριτική αντίληψη. Έτσι, απαντούν με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες του νέου τρόπου εξέτασης των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης φροντιστήρια έλιξ θεσσαλονίκη έλιξ εύοσμος έλιξ καλαμαριά σεμινάρια φροντιστήρια λύκειο γυμνάσιο επαλ απόφοιτοι αριστούχος έλιξ τα έχει όλα netwise netwisers

Περιέχουν ειδικά προγράμματα που απαντούν σε ανάγκες συμπλήρωσης κενών και διαρκούς βελτίωσης

 • Μαθηματικά από την αρχή
 • Αρχαία από την αρχή
 • Φυσική από την αρχή
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης φροντιστήρια έλιξ θεσσαλονίκη έλιξ εύοσμος έλιξ καλαμαριά σεμινάρια φροντιστήρια λύκειο γυμνάσιο επαλ απόφοιτοι αριστούχος έλιξ τα έχει όλα netwise netwisers

Γνώσεις από διαφορετικά μαθήματα, όπου αυτό είναι απαραίτητο (διαθεματικότητα)

 • Τα Μαθηματικά της Φυσικής
 • Η Χημεία της Βιολογίας
 • Ρήματα από τα Αρχαία Ελληνικά στη Νέα Ελληνική
 • Ειδικά προγράμματα και σεμινάρια που αναπτύσσουν τη Λογική και την Κριτική Σκέψη.
  Η Λογική και η Κριτική Σκέψη αφορούν όλα τα αντικείμενα σε όλες τις πτυχές της ζωής μας.
  Αφορούν και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις!
 • Ειδικά προγράμματα και ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα μαθήματα, που συνδέουν τη θεωρία με την πράξη.
 • Σε μονοετή κύκλο σπουδών για μαθητές Γ΄ Λυκείου
 • Σε διετή κύκλο σπουδών για μαθητές Β΄ Λυκείου με πρόγραμμα Συνεχούς Ροής
 • Σε τριετή κύκλο σπουδών για μαθητές Α΄ Λυκείου με ομαλή ένταξη στο πρόγραμμα Συνεχούς Ροής

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΤΑ έλιξ

ΟΠΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ

…γιατί
σαν τα έλιξ δεν έχει!

📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix