Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Συχνές ερωτήσεις

1. Τι θα κάνω με τα κενά μου;
Η κάλυψη των κενών γίνεται με κατάλληλο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Τα κενά που χρειάζεται να καλυφθούν είναι γνώσεις που απαιτούνται για τις Πανελλαδικές ή συνδέονται με άλλες γνώσεις που υπάρχουν στην εξέλιξη της ύλης. Γίνονται κατάλληλες επεξεργασίες και δημιουργείται δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών. Έτσι, ο μαθητής καλύπτει κενά με ομαλό τρόπο και χτίζει το οικοδόμημα των απαιτούμενων γνώσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
2. Ποια ύλη και ποιες γνώσεις είναι απαραίτητες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις;
Η ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων καθορίζεται από την ύλη της Γ΄ Λυκείου αλλά δεν ταυτίζεται με αυτήν. Για μαθήματα όπως Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ν.Ε. Γλώσσα, Αρχαία και Λατινικά υπάρχουν γνώσεις από προηγούμενες τάξεις, οι οποίες απαιτούνται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι οι γνώσεις από προηγούμενες τάξεις πρέπει να αναδειχθούν, να συνδυαστούν και να συσχετιστούν με γνώσεις από τη Γ΄ Λυκείου. Όλο αυτό το υλικό για κάθε μάθημα τελικά ενοποιείται σε ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων.
3. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία για την ύλη της Γ΄ Λυκείου;
Η ύλη της Γ΄ Λυκείου ξεκινάει όταν ο μαθητής έχει το κατάλληλο υπόβαθρο για να υποδεχθεί την ύλη αυτή. Προετοιμάζουμε κατάλληλα τον μαθητή και στη συνέχεια ξεκινάει η διδασκαλία της ύλης της Γ΄ Λυκείου. Ανάλογα με το μάθημα η χρονική στιγμή είναι διαφορετική. Για παράδειγμα
• Στο μάθημα ΑΟΘ η ύλη της Γ΄ Λυκείου ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο της Β΄ Λυκείου
• Στη Βιολογία η ύλη της Γ΄ Λυκείου ξεκινάει από τον Νοέμβριο της Β΄ Λυκείου
• Στη Φυσική η ύλη της Γ΄ Λυκείου ξεκινάει από τον Ιανουάριο της Β΄ Λυκείου
• Στα Αρχαία η ύλη της Γ΄ Λυκείου ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο της Β΄ Λυκείου
4. Πότε και πώς τελειώνει η ύλη;
Στα τμήματα Συνεχούς Ροής των έλιξ με συνεχές πρόγραμμα στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου η ύλη ολοκληρώνεται 3 μήνες πριν τις Πανελλαδικές. Η επάρκεια χρόνου στο τελικό στάδιο αφορά δύο παραμέτρους:
α. την γνωστή επανάληψη
β. την εξάσκηση σε συνδυαστικά θέματα από όλη την ύλη (θέματα Νέου Τύπου).
5. Ποιος θα με βοηθήσει στην οργάνωση των προγραμμάτων και της μελέτης μου;
Οι καθηγητές, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ο Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου.
6. Εκτός από τα σχολικά βιβλία που θα τα διαβάσω σίγουρα, τι άλλο εκπαιδευτικό υλικό μου χρειάζεται;
Τα σχολικά βιβλία διδάσκονται αναλυτικά. Συνδυάζουμε τα σχολικά με τα βιβλία έλιξ και σύγχρονο ψηφιακό υλικό. Αποφεύγουμε τις περιττές και χωρίς λόγο πληροφορίες. Αποφεύγουμε την ακραία τυποποίηση. Εξασκούμε τους μαθητές με τη βοήθεια κατάλληλου υλικού στους συνδυασμούς και στην κριτική σκέψη.
7. Πόσα διαγωνίσματα θα γράψω και με ποια διαδικασία; Θα μου εξηγήσει κάποιος τα λάθη μου;
Στα έλιξ έχουμε καθορισμένους κύκλους διαγωνισμάτων ανά τάξη. Η Α΄ Λυκείου έχει 3 κύκλους διαγωνισμάτων, η Β΄ Λυκείου 4 κύκλους και η Γ΄ Λυκείου & οι Απόφοιτοι έχουν 5 κύκλους. Για τους μαθητές μας έχουμε οργανώσει μια πλήρη προσομοίωση εξετάσεων:
• Παίρνουν το πρόγραμμα διαγωνισμάτων όλου του έτους από την αρχή της χρονιάς
• Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του κάθε μαθήματος και η ομάδα διδασκόντων προτείνουν διαγωνίσματα με πρωτότυπα θέματα στη φιλοσοφία των πανελλαδικών εξετάσεων
• Οι μαθητές λαμβάνουν την ίδια μέρα τις απαντήσεις
• Ακολουθεί αναλυτική διόρθωση μέσα στην τάξη όπου ο καθηγητής απαντά σε απορίες και εξηγεί τα λάθη στους μαθητές του
8. Ποιος θα φροντίσει να έχω σε κάθε μάθημα την καλύτερη υποστήριξη και ισορροπία ανάμεσα στα μαθήματα;
Η επιτυχία του κάθε μαθητή δεν κρίνεται από την επιτυχία του σε ένα και μόνο μάθημα. Είναι απαραίτητο να αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποστηριχθεί τόσο μεμονωμένα στο κάθε μάθημα όσο και στο σύνολό τους. Γι’ αυτόν τον λόγο στα έλιξ:
Ο κάθε καθηγητής, πέρα από το γνωστικό κομμάτι του μαθήματος, δίνει διαρκώς οδηγίες στους μαθητές του για τον τρόπο μελέτης. Απαντά, δηλαδή, στο αιώνιο ερώτημα «πώς πρέπει να διαβάζω σωστά;».
Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον μαθητή αλλά και με όλους τους καθηγητές του κάθε τμήματος. Έτσι, διατηρούνται οι ισορροπίες στις απαιτήσεις των μαθημάτων, υπάρχει συνεννόηση μεταξύ Συμβούλου και διδασκόντων και σεβασμός στο πρόγραμμα του μαθητή για την καλύτερη δυνατή επίδοση συνολικά σε όλα τα μαθήματα.
Ο Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου στηρίζει και καθοδηγεί τον κάθε μαθητή στο πώς πρέπει να οργανώνει την εβδομάδα του, πώς να κατανέμει τον χρόνο του στα μαθήματα, πώς να διαχειρίζεται τους κύκλους μαθημάτων και τον συμβουλεύει σε οποιαδήποτε πρακτική και οργανωτική δυσκολία μπορεί να συναντήσει μέσα στη χρονιά.
9. Είναι αρκετό να μάθω «απ’ έξω» τη θεωρία; Είναι αρκετό να μάθω όλες τις μεθοδολογίες των ασκήσεων;
Η αποστήθιση είναι ξεπερασμένο εργαλείο. Υπάρχουν μαθήματα που έχουν κείμενο όπως για παράδειγμα η Ιστορία και η Βιολογία κ.ά.. Σε ορισμένες ερωτήσεις χρειάζεται πιστή απόδοση του κειμένου. Σε άλλες ερωτήσεις χρειάζεται ν’ αντλήσουμε στοιχεία από διαφορετικά στοιχεία της θεωρίας και να συνθέσουμε την απάντηση. Κάτι σαν μικρή εργασία!
Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται πρώτα η κατανόηση της θεωρίας (όχι η αποστήθιση). Η κατανόηση θα μας επιτρέψει και την πιστή απόδοση της θεωρίας και την αντιμετώπιση συνδυαστικών θεμάτων.
Οι μεθοδολογίες δεν έχουν τέλος. Μπορεί για κάθε μία πιθανή άσκηση να δίνεται μια μεθοδολογία. Πόσες μεθοδολογίες μπορεί να μάθει κάποιος; Και αν αλλάξει κάτι στην εκφώνηση τι πρέπει να κάνω;
Μαθαίνουμε ΒΑΣΙΚΕΣ μεθοδολογίες που μας διευκολύνουν στο να αντιμετωπίσουμε γρήγορα κάποια μοτίβα. Αυτό δεν αρκεί. Απαιτείται κατανόηση εννοιών και φαινομένων. Απαιτείται συνδυαστική σκέψη και κριτική ικανότητα για να αντιμετωπίσουμε όποιο θέμα μας ζητηθεί. Είμαστε εδώ για όλα αυτά!
10. Τι σημαίνει κριτική σκέψη και συνδυαστική ικανότητα; Είναι κάτι έμφυτο ή μπορώ να το καλλιεργήσω;
Η κριτική σκέψη ορίζεται ως η πράξη της ανάλυσης των γεγονότων για την πλήρη κατανόηση ενός προβλήματος ή θέματος. Η δε συνδυαστική ικανότητα ορίζεται ως η ικανότητα της νόησης να ανευρίσκει τις σχέσεις ανάμεσα στα φαινόμενα και τις έννοιες ώστε να συγκροτεί νέα κατασκευάσματα.
Και οι δύο αυτές δεξιότητες μπορούν μέσω της εξάσκησης και της εμπειρίας να καλλιεργηθούν. Στα έλιξ πετυχαίνουμε την βελτίωση των δεξιοτήτων αυτών στους μαθητές μας με τους παρακάνω τρόπους:
• Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να θέτουν συνέχεια ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος
• Μέσω του Υλικού Ανάπτυξης
• Με τις Επαναληπτικές Παρουσιάσεις
• Με τα Διαγωνίσματα που διέπονται από τη φιλοσοφία των Θεμάτων Νέου Τύπου
11. Υπάρχουν γνώσεις από διαφορετικές τάξεις οι οποίες συνδυάζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα Πανελλαδικών Εξετάσεων;
Φυσική
Η Φυσική στη Μέση Εκπαίδευση διδάσκεται από την Α΄ Γυμνασίου, εντούτοις η Φυσική των Πανελλαδικών είναι ουσιαστικά η Φυσική των τριών τάξεων του Λυκείου. Η σύνδεση μεταξύ των γνώσεων και των τριών τάξεων του Λυκείου είναι έντονη και αναγκαία για τη σωστή αντιμετώπιση των θεμάτων των εξετάσεων, ενώ παράλληλα εμφανίζονται θέματα που αντιμετωπίζονται αμιγώς με γνώσεις το πολύ Β΄ Λυκείου. Μπορούμε να δηλώσουμε απερίφραστα ότι η Φυσική των Πανελλαδικών καθορίζεται από την ύλη της Γ΄ Λυκείου, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτή.
Αρχαία Άγνωστο
Σύμφωνα με την εγκύκλιο για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών - Αδίδακτο κείμενο, η εξεταστέα ύλη Γραμματικής και Συντακτικού είναι αυτή που περιλαμβάνεται στα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α', Β', Γ' Γυμνασίου καθώς και στα σχολικά βιβλία του Λυκείου. Οι ερωτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων έχουν πλέον πιο σύνθετη μορφή και απαιτούν πολύ καλή γνώση βασικών στοιχείων από προηγούμενες τάξεις, τα οποία καλείται ο μαθητής να συνδυάσει με όσα διδάσκεται στη Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να απαντήσει με επιτυχία. Στα έλιξ έχουμε καταρτίσει για το Αδίδακτο κείμενο ένα ενιαίο συνεχές πρόγραμμα σπουδών, διετούς φοιτήσεως, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες απαιτήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων.
Μαθηματικά
Ασφαλώς! Αυτή είναι μάλιστα και η φιλοσοφία των θεμάτων που τίθενται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τα τελευταία χρόνια. Δεν αρκεί, δηλαδή, μόνο η γνώση της ύλης της Γ' Λυκείου ώστε να αντιμετωπίσει ένας μαθητής επιτυχώς και με πληρότητα θέματα τέτοιου τύπου. Χρειάζεται γνώσεις από τις προηγούμενες τάξεις του Λυκείου, ακόμα και από το Γυμνάσιο, αλλά και κοινή λογική και γενικότερη αντίληψη του αντικείμενου και του κόσμου. Στα έλιξ οι δεξιότητες αυτές καλλιεργούνται και αναπτύσσονται από νωρίς, με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων που βοηθούν τους μαθητές να ενοποιήσουν και να οργανώσουν τις γνώσεις που έχουν συγκεντρώσει από τις πρώτες τάξεις του Γυμνάσιου, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, να σκέφτονται απλά, κριτικά αλλά και "out of the box". Τα προγράμματα αυτά ξεφεύγουν από την παραδοσιακή διδασκαλία και είναι για τους μαθητές μια ευχάριστη και πολύτιμη εμπειρία!
12. Υπάρχουν γνώσεις από διαφορετικά μαθήματα οι οποίες συνδυάζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα Πανελλαδικών Εξετάσεων;
Φυσική-Μαθηματικά
Η σωστή αντιμετώπιση ενός θέματος Πανελλαδικών Εξετάσεων στη Φυσική ξεκινάει από τη σωστή ανάγνωσή του με στόχο την κατανόηση του κειμένου, ώστε να αντιληφθούμε τα δεδομένα και τα ζητούμενα. Στη συνέχεια, είναι τις περισσότερες φορές επιτακτική η ανάγκη της μαθηματικής μετάφρασης του προβλήματος. Δηλαδή, μία μετάβαση από τη φυσική γλώσσα, στη γλώσσα των μαθηματικών. Επομένως, ο συνδυασμός των νέων ελληνικών αλλά και των μαθηματικών είναι αναγκαίος για τη σωστή αντιμετώπιση ενός θέματος Πανελλαδικών Εξετάσεων στη Φυσική.
Αρχαία σε Νέα Ελληνικά
Το Αδίδακτο κείμενο είναι ένα κατεξοχήν γλωσσικό μάθημα, στο οποίο οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν και να μεταγράψουν το κείμενο από την αρχαία ελληνική γλώσσα σε ορθό νεοελληνικό λόγο· συνεπώς, ασφαλώς και απαιτούνται γνώσεις από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Οι γνώσεις αυτές αφορούν γραμματικοσυντακτικές δομές, λεξιλόγιο, παραγωγή συνώνυμων και ομόρριζων λέξεων (ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων κτλ.) από την αρχαία στη νέα ελληνική (ή το αντίστροφο). Επιπλέον, τα μαθήματα των Αρχαίων Ελλήνων Ιστοριογράφων (Α΄ Λυκείου), των Ρητορικών Κειμένων (Β΄ Λυκείου) και του Φιλοσοφικού Λόγου (Γ΄ Λυκείου), που αφορούν το γνωστό κείμενο, συνεισφέρουν στο λεξιλόγιο και κυρίως σε βασικές πραγματολογικές πληροφορίες (π.χ. ιστορικές, πολιτικές κ.α.), οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποφυγή λαθών στην κατανόηση του κειμένου (ερωτήματα Γ1 και Γ2, που αφορούν τη μετάφραση και την ερώτηση επί του νοηματικού άξονα του κειμένου αντίστοιχα).
Βιολογία και Χημεία
Στη Βιολογία υπάρχουν αρκετά σημεία (δομή πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων κ.ά.) που, για την καλύτερη κατανόησή τους, απαιτούνται βασικές γνώσεις Χημείας (όπως είδη χημικών δεσμών και χημικών αλληλεπιδράσεων [ιδιαίτερα οι δεσμοί υδρογόνου], η έννοια του pH κ.ά.). Οι μαθητές των έλιξ, αυτές τις βασικές γνώσεις Χημείας τις αποκτούν και στα πλαίσια του μαθήματος της Βιολογίας.
13. Έχω πολύ υψηλό στόχο. Θα χρειαστώ εκτός από την παρακολούθηση στο τμήμα και επιπλέον υποστήριξη;
Ο μαθητής εντάσσεται σε κατάλληλη ομάδα που θα τον βοηθήσει στην επίτευξη του δικού του στόχου. Επιπλέον, η προετοιμασία και η ενίσχυση από τους καθηγητές και τους Συμβούλους που υποστηρίζουν τον μαθητή γίνεται με βάση τις δικές του προσωπικές ανάγκες.
Ο μαθητής που έχει πολύ υψηλό στόχο θα λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και το αντίστοιχο υλικό που θα του επιτρέψουν να πετύχει τον στόχο χωρίς την επιπλέον κούραση, ένταση και τα έξοδα που απαιτεί η έξτρα υποστήριξη πριν τις Εξετάσεις.
14. Μέχρι στιγμής η πορεία μου στο σχολείο ήταν μέτρια. Είναι τα έλιξ το κατάλληλο φροντιστήριο για εμένα;
Ο μαθητής που μέχρι τώρα έχει μέτριες επιδόσεις ακολουθεί Πρόγραμμα Σπουδών που τον βοηθά να κατανοήσει την ύλη, να καλύψει κενά και να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Τα ειδικά προγράμματα γνωστικής υποστήριξης και κάλυψης κενών, η ισορροπημένη προετοιμασία από τους καθηγητές με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και η συνολική υποστήριξη από τους ειδικούς Συμβούλους (Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου) αγκαλιάζουν την προσπάθεια του μαθητή και τον βοηθούν να κατακτήσει το όνειρό του.
📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix