Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Γραμματέας

Τα έλιξ αναπτύσσονται και θέλουν να δυναμώσουν το στελεχιακό τους δυναμικό σε διοικητικό προσωπικό.

 

Η συνεχώς αναπτυσσόμενη ομάδα των έλιξ ψάχνει για γραμματείς με όρεξη και ικανότητες για την υποστήριξη της καθημερινής ροής εργασιών μας.

Στα έλιξ προετοιμάζουμε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ο στόχος μας είναι η επιτυχία των μαθητών μας, σύμφωνα με τους δικούς τους στόχους και τα δικά τους όνειρα. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε εκπαιδευτικά εργαλεία που στοχεύουν στη συστηματική εκπαίδευση και την πρόοδο κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Σε ένα δημιουργικό περιβάλλον όπου η εμπειρία συνδυάζεται με τον ενθουσιασμό και τις φρέσκες ιδέες, ο ρόλος της γραμματείας είναι καταλυτικός.

Σε όλους τους νέους συναδέλφους προσφέρεται εκπαίδευση στα προγράμματα και τον τρόπο εργασίας μας.

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέση γραφείου
 • Δεξιότητες ψηφιακής διαχείρισης
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

 

Ο ιδανικός υποψήφιος/η ιδανική υποψήφια επίσης διαθέτει

 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργατικότητα
 • Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Συνέπεια και ολοκλήρωση εργασιών
 • Δομημένο προφορικό και γραπτό λόγο
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές δεξιότητες

 

Προσφέρονται

 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες προσωπικής ανάδειξης και ανέλιξης

Για να γίνεις μέλος της ομάδας μας στείλε μας το βιογραφικό σου εδώ:

  📞
  Καλέστε μας επικοινωνία
  Awards Elix